OŠG Trenčín

webová stránka: http://www.osg.tsk.sk

Ponuka  na štúdium na Športovom gymnáziu Trenčín
Špecializácia cyklistika

Športové gymnázium Trenčín ponúka talentovaným cyklistom vo veku 16 – 18 rokov štúdium na športovej škole so špecializáciou cyklistika.
Na štúdium je možné sa prihlásiť po ukončení 9.roč. ZŠ. Termín podania „Prihlášok na štúdium na strednej škole“ je do 20.2.2008. Prihlášku je potrebné zaslať na adresu OŠG, Kožušnícka 2, Trenčín,  Č. štúdijno - učebného odboru je 7902576,  termín talentových skúšok je 8.4.2008. Alebo pokiaľ už študujete, buď na gymnáziu alebo na inej strednej škole, je možný prechod formou prestupu. Študenti gymnázií iba prestúpia po vybavení formalít, z ostatných SŠ po vykonaní vyrovnávajúcich skúšok.

Súčasťou štúdia (vyučovania) je športová príprava.

Samozrejmosťou je uvoľňovanie na sústredenia a preteky. O športovca v nosných športoch, medzi ktoré patrí aj cyklistika, sa starajú profesionálni tréneri. K dispozícií sú trenažere, posilňovňa,  telocvičňa a sauna.  Bazén je vo vzdialenosti 5 min. chôdze.

Pokiaľ sa rozhodnete, že rozšírite naše rady, kontaktujte nás, podáme Vám bližšie informácie :

Tréneri :

Stanislav Ďurikovič,
tel. : 0903 469 886

Vladimír Hnáth,      
tel. : 0905 694 743
e-mail: vhnath@centrum.sk


Adresa školy:

Osemročné športové gymnázium,
Kožušnícka 2,
911 01 Trenčín,
tel.: 032/6528274-75
www.sportgymtn.edu.sk


Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/