administrácia

Sekretariát Slovenského zväzu cyklistiky

Peter Privara

prezident SZC

0903512541

privara@cyklistikaszc.sk

Ing. Mikuláš Rapčan         

riaditeľ SZC, šport.riad.: BMX, MTBXC/DH/4X, sálová cykl, trial

0903703132

rapcan@cyklistikaszc.sk

Mgr. Pavol Gálik    

športový riaditeľ - cestná cyklistika

0907330700

galik@cyklistikaszc.sk

Mgr. Juraj  Zeman              

šport.riad.: dráhová cyklistika, cyklokros, šport.talent.mládež

0903261636

zeman@cyklistikaszc.sk

 

administratíva, licencie SZC

02/44456752

szc@cyklistikaszc.sk

 

 Výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky

Peter Privara

prezident SZC

0903512541

privara@cyklistikaszc.sk

Milan Novosad         

viceprezident SZC, CC, predseda šport.tech.komisie

0905980901

milan@cys-zilina.sk

Pavol Gálik    

cestná cyklistika

0907330700

galik@cyklistikaszc.sk

Juraj Zeman              

dráhová cyklistika

0903261636

zeman@cyklistikaszc.sk

Mikuláš Rapčan

bikros - BMX

0903703132

rapcan@cyklistikaszc.sk

Martin Belás

horská cyklistika XC

0907303814

belas@fsport.uniba.sk

Natália Bellová

horská cyklistika DH/4X

0907236664

dh@cyklistikaszc.sk

Andrea Hajdú

sálová cyklistika

0905302970

hajdu4.andrea@gmail.com

Martin Fraňo

cyklokros

  0907813837

mafra@mafra.sk

Štefan Pčola

cyklotrial

0910150950

stefan@pcola.sk

Peter Rihay

cyklistika pre všetkých

0903758034

peter.rihay@gmail.com

Peter Šelinga             

telesne postihnutí šport.

0915915300

shello@centrum.sk

Zdenek Holba

predseda komisie rozhodcov

0904260569

zdenek.holba@ndas.sk

 

 

Kontrolná a revízna komisia SZC

Milan Jurčo

predseda

0905451755

jurco.milan@mag-net.sk

Ladislav Dobrovolný

člen

0901701532

ladislav.dobrovolny@yahoo.com

Pavel Zeman

člen

0903648053

pavel.zeman@zoznam.sk

 

 

Disciplinárna komisia SZC

Ladislav Rarkó

predseda

0905350280

rumez@nextra.sk

Mikuláš Rapčan

člen

0903703132

rapcan@cyklistikaszc.sk

Juraj Zeman

člen

0903261636

zeman@cyklistikaszc.skArchív » http://old.cyklistikaszc.sk/