komisiaValné zhromaždenie - Banská Bystrica - 5.3.2011

Zápisnica a uznesenie z VZ MTB XC, konaného dňa 5.3.2011

Prezenčná listina z VZ MTB XC, konaného dňa 5.3.2011

 

 Pozvánka

Čerpanie rozpočtu 2010

Hodnotenie RD 2010

Štatistika SlP 2010

Vyúčtovanie SlP 2010

Návrh plánu 2011

Návrh rozpočtu 2011

Návrh podujatí 2011 

 

Valné zhromaždenie - Banská Bystrica - 20.2.2010

  Zápisnica s uznesením z VZ 2010 je k stiahnutiu

 

Valné zhromaždenie - Banská Bystrica - 7.2.2009

 

  Zápisnica z VZ 2009 je k stiahnutiu

  Uznesenie z VZ 2009 je k stiahnutiu

Dňa 7.2.2009 bola na Valnom zhromaždení zvolená komisia MTB XC v nasledovnom zložení:

Pavol Miazdra - predseda komisie

Karol Mlynár

Peter Zanický

Peter Medveď

Ľuboš Bodiš

Ivan Kováčik

 

Valné zhromaždenie - Dohňany - 26.1.2008

 

  Zápisnica z VZ je k stiahnutiu

  Uznesenie z VZ je k stiahnutiu


Dňa 26.1.2008 bola na Valnom zhromaždení zvolená komisia MTB XC v nasledovnom zložení:

Karol Mlynár - predseda komisie

Pavol Miazdra

Peter Zanický

Miroslav Bílik

Ľuboš Bodiš

Ivan Kováčik

Taktiež bola VZ zvolená trénersko-metodická subkomisia MTB XC v zložení:

Martin Belas - predseda

Peter Zanický

Marcel Miko

 

Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/