komisia

Dráha - komisia

Valné zhromaždenie DC konané dňa 21.02.2009 v Trenčíne  si zvolilo za nového predsedu tejto disciplíny Juraja Zemana. Peter Malíček bol uvoľnený z tejto funkcie v zhľadom na jeho zaneprázdnenosť v súvislosti s výstavbou novej dráhy. Viac podrobnosti zo zápisu VZ.

Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/