licencie

licenčný poriadok a iné dokumenty

Licenčný poriadok 2011

Žiadosť o vydanie cyklistickej licencie 

Držitelia licencií v roku 2010 Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/