Výkonný Výbor

Výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky

 

Peter Privara

prezident SZC

0903512541

privara@cyklistikaszc.sk

Milan Novosad

viceprezident SZC

0905980901

milan@cys-zilina.sk

Pavol Gálik    

cestná cyklistika

0907330700

galik@cyklistikaszc.sk

Juraj Zeman       

dráhová cykl.

0903261636

zeman@cyklistikaszc.sk

Mikuláš Rapčan

bikros - BMX

0903703132

rapcan@cyklistikaszc.sk

Martin Belás

MTB XC

0907303814

belas@fsport.uniba.sk

Natália Bellová

MTB DH/4X

0907236664

dh@cyklistikaszc.sk

Andrea Hajdú

sálová cyklistika

0905302970

hajdu4.andrea@gmail.com

Martin Fraňo

cyklokros

 0907813837

mafra@mafra.sk

Štefan Pčola

cyklotrial

0910150950

stefan@pcola.sk

Peter Rihay

cyklistika pre všetkých

0903758034

peter.rihay@gmail.com

Peter Šelinga

telesne postihnutí šport.

0915915300

shello@centrum.sk

Zdenek Holba

predseda komisie rozhodcov

0904260569

zdenek.holba@ndas.sk

 Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/