súčastnosť

ROZPREDAJ MATERIÁLU A ZARIADENIA SZC

Dané zariadenie bude rozpredané za ceny dohodnuté priamo na sekretariáte SZC. Ohľadom prítomnosti pracovníkov sekretariátu a sprístupnenia priestorov SZC Vás prosíme kontaktovať pani Šulekovú na tel.č. 02/44456752-54 v doobedňajších hodinách.

Vírivá vaňa: funkčná, dlhšiu dobu nepoužívaná  , ,
Sauna: v super stave , , ,
Poschodové postele: s madracami ,
Skrine z ubytovne: ,
Kancelársky nábytok: stoly, skrine, poličky , , , , ,
Sadrokartónové obloženie: ako nové i s bodovými svetlami ,

Keďže sa štadión bude búrať, ste vítaní sa prísť pozrieť, či máte záujem si odviesť i iné časti zariadenia, či konštrukcií.

Konferencia SZC 2009

06.04.2009 14:43

Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa uskutočnila v posledný februárový deň roku 2009 potvrdila aj na ďalšie funkčné obdobie na pozícii prezidenta SZC olympijského víťaza Antona Tkáča, ktorý vykonáva funkciu od roku 2001. Získal 33 hlasov delegátov, 1 sa zdržal hlasovania a 4 boli proti. Protikandidátom Antona Tkáča bol Ladislav Dobrovolný.

Konferencia, na ktorej sa okrem hodnotenia činnosti hovorilo veľa a detailne aj o výstavbe nového cyklistického štadióna v Lamači, mala pokojný pracovný priebeh.

V závere potvrdili delegáti nový výkonný výbor, ktorý vzišiel z valných zhromaždení jednotlivých odvetví. V porovnaní s minulosťou bude mať okrem prezidenta SZC Antona Tkáča dvanásť členov. Budú nimi Pavol Gálik (cestná cyklistika, Milan Novosad (cestná cyklistika - mládež), Juraj Zeman (dráhová cyklistika), Vendelín Kvetan (cyklokros), Zora Fabiánová (bikros), Pavol Miazdra (horská cyklistika – cross country), Natália Bellová (horská cyklistika - zjazd), Andrea Hajdú (sálová cyklistika), Anna Šidlíková (cyklotrial), Karol Vogel ml. (cyklistika pre všetkých), Juraj Petrovič (paracyklistika) a Zdeno Holba (komisia rozhodcov).Konferencia SZC 2008

   V prvý marcový deň sa uskutočnila v priestoroch SZTK riadna konferencia Slovenského zväzu cyklistiky. Hlavný referát predniesol prezident SZC Anton Tkáč, v ktorom predostrel sumár činnosti od posledného zasadnutia. Po množstve technických pripomienok okolo novoprijatého bodu, týkajúceho sa zmeny stanov SZC sa napokon vytvorila a schválila pracovná skupina, ktorá by mala pripraviť nové znenie stanov SZC do budúcnosti. V tejto súvislosti sa posunuli na termín mimoriadnej konferencie, ktorá by sa mala uskutočniť do 15. 6. 2008 a ktorá by mala schvaľovať nové znenie stanov SZC, aj voľby porezidenta, riadiaceho orgánu i revíznej komisie zväzu.

     Podstatnú časť takmer 9 hodinového rokovania cyklistov tvorila aj debata okolo predaja Národného cyklistického štadióna Vlastmila Ružičku na ul. Odbojárov i okolo výstavby nového velodrómu v Lamači.


Konferencia SZC 2008

Pripomíname, že základnou podmienkou účasti Vášho delegáta na rokovaní Konferencie je zaregistrovanie cyklistického klubu, alebo oddielu na rok 2008 v stanovenom termíne do 28.2.2008 !!!

      Ako sme uviedli rokovanie Konferencie SZC sa uskutoční dňa:

1.3.2008 o 10.00 hod. v malej aule Domu športu SZTK na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave.

    Zdôrazňujeme, že ide o riadnu Konferenciu, ktorej úlohou je zhodnotiť činnosť zväzu ako celku, zhodnotiť dosiahnuté výsledky za uplynulý rok a predložiť prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2007. Cieľom rokovania Konferencie SZC je zvoliť prezidenta SZC a členov riadiaceho orgánu – Výkonného výboru  SZC a členov revíznej komisie na ďalšie dvojročné funkčné obdobie.

   V nadväznosti na uvedené  oslovujeme cyklistické oddiely a kluby v SR, aby ste sa na uvedené rokovanie v svojich základných článkoch pripravili, prípadne vytipovali svojich zástupcov do týchto orgánov a tieto prostredníctvom Vášho delegáta predložili na rokovaní konferencie .                              

    Pozvánka a materiál rokovania:

Pozvánka

Rokovací poriadok

Volebný poriadok


Vyjadrujeme presvedčenie, že sa rokovania Konferencie aktívne zúčastníte a prispejete tak, k ďalšiemu rozvoju nášho športového odvetvia na Slovensku.

   Anton   T k á č  v.r.  prezident SZCArchív » http://old.cyklistikaszc.sk/