pravidlá

disciplíny a kategórie sálovej cyklistiky

 

Sálová cyklistika má dve odvetvia :  

- krasojazda

- cyklobal

                                                          

KRASOJAZDA


Slovenský Pohár   -  jednorázové podujatie

SÚŤAŽÍ SA:

- jednotlivci
- dvojice
- štvorice


KATEGÓRIA :

a, ženy ,muži - od 18 rokov

b, juniory-ženy, muži - do 18 rokov

c, žiacy -ženy, muži, kategória A - do 14 rokov

d, žiacy - ženy, muži, kategória B - do 12 rokov

e, žiacy- ženy, muži, kategória C - do 10 rokov 

 

ČAS TRVANIA PRETEKOV:  

a, ženy, muži - 6 minút

b, juniory- ženy, muži - 6 minút

c, žiacy vo všetkých kategóriách - 5 minút

 

MAXIMÁLNÝ   POČET   PRVKOV :       

a, ženy,muži a juniory – kategória ženy muži

  - jednotlivci v krasojazde - 28 prvkov

  - dvojice v krasojazde - 22 prvkov  

 

b, karegória  žiakov – ženy, muži

  - jednotlivci v krasojazde - 22 prvkov

  - dvojice v krasojazde - 18 prvkov


Majstrovstvá Slovenska


SÚŤAŽÍ SA:

- jednotlivci v krasojazde
- dvojice v krasojazde
- štvorice v krasojazde

 

KATEGÓRIA :

a, ženy , muži - od 18 rokov

b, juniory – ženy, muži - do 18 rokov

c, žiacy –ženy, muži, kategória A - do 14 rokov

d, žiacy –ženy, muži, kategória B - do 12 rokov

d, žiacy – ženy, muži, kategória C - do 10 rokov

 

ČAS TRVANIA PRETEKY : 

a,  ženy, muži - 6 minút

b, juniory – ženy, muži - 6 minút

c, žiacy vo všetkých kategóriách - 5 minút

 

MAXIMÁLNÝ  POČET  PRVKOV  :

a, ženy,muži a juniory – kategória ženy,muži

   -jednotlivci v krasojazde - 28 prvkov

   -dvojice  v krasojazde - 22 prkov

 

b, karegórií žiakov – ženy,muži

   - jednotlivci v krasojazde - 22 prkov

  -  dvojice v krasojazde - 18 prvkov

Celý program sa koná na vybratú hudbu.


CYKLOBAL

 

Slovenský Pohár

Kolárovský Pohár

Majstrovstvá Slovenska


Zúčastnujúci :

 a, 1 - hlavný rozhodca

 b, 2 - rozhodcovia ,ktorý sledujú góly

 c, 1- rozhodca merajúci čas

 d, 1- zapisovatel zápisnice

Dĺžka hry:

- žiaci do 14 rokov - 2 x 6 min.

- juniori a dospelí - 2 x 7 min.


Hrá sa dvaja proti dvom.Archív » http://old.cyklistikaszc.sk/